Bộ sưu tập: PENTA x Người Đá

Người Đá là một artist nổi tiếng trong cộng đồng illustrator tại Việt Nam với những project mang dấu ấn đặc trưng riêng và nổi tiếng với bộ "Liên Minh Thuần Việt" gây tiếng vang lớn trong cộng đồng esports.
PENTA kết hợp với Người Đá trong bộ sưu tập lần này mang đến những sản phẩm kết hợp giữa văn hoá Việt Nam và đặc trưng của các vị tướng trong tựa game LMHT.
Anniebell Machine T-shirt Black - PENTA

Anniebelle Machine T-shirt Black

Giá mặc định $8.00 USD
Giá giảm $8.00 USD Giá mặc định $14.00 USD
Anniebell Machine T-shirt White - PENTA

Anniebelle Machine T-shirt White

Giá mặc định $8.00 USD
Giá giảm $8.00 USD Giá mặc định $14.00 USD
"Destiny 4:30pm" T-shirt White - PENTA

"Destiny 4:30pm" T-shirt White

Giá mặc định $8.00 USD
Giá giảm $8.00 USD Giá mặc định $14.00 USD
Anniebell Machine Sweater Black - PENTA

Anniebelle Machine Sweater Black

Giá mặc định $10.00 USD
Giá giảm $10.00 USD Giá mặc định $20.00 USD
Anniebell Machine Sweater Navy - PENTA

Anniebelle Machine Sweater Navy

Giá mặc định $10.00 USD
Giá giảm $10.00 USD Giá mặc định $20.00 USD
"Destiny 4:30pm" Sweater Black - PENTA

"Destiny 4:30pm" Sweater Black

Giá mặc định $10.00 USD
Giá giảm $10.00 USD Giá mặc định $20.00 USD
"Destiny 4:30pm" Sweater Navy - PENTA

"Destiny 4:30pm" Sweater Navy

Giá mặc định $10.00 USD
Giá giảm $10.00 USD Giá mặc định $20.00 USD
Anniebell Machine 
Mousepad

Anniebell Machine Mousepad

Giá mặc định $8.00 USD
Giá giảm $8.00 USD Giá mặc định $8.00 USD
"Destiny 4:30pm" 
Mousepad

"Destiny 4:30pm" Mousepad

Giá mặc định $8.00 USD
Giá giảm $8.00 USD Giá mặc định $8.00 USD